Om Keepon

Företagspresentation

Keep On är en del av Hjälpmedelsteknik Sverige, som varit en ledande aktör inom hjälpmedelssektorn i Sverige sedan 1999. Vi har därför en gedigen erfarenhet av hjälpmedel, krav och lagstiftning på detta område. Vi har under åren byggt upp ett omfattande och nära samarbete med ledande internationella tillverkare och vi har under många år legat i framkant vad gäller försäljning av hjälpmedel till både den privata och offentliga sektorn i Sverige, tillverkning av hjälpmedel och inom forskning och utveckling av framtidens hjälpmedel.
Läs mer här

Service med närhet till kunden

Hjälpmedelsteknik Sverige är ett serviceföretag som med ett brett tekniskt kunnande, hög yrkeskompetens och närhet till kunden utför kvalificerade uppdrag avseende hjälpmedelsteknik.
Läs mer här

Code of conduct - Uppförandekod

I vår Code of Conduct (uppförandekoden), klargörs vad som kan förväntas av vårt företag. Vilket beteende som förväntas av alla som arbetar under något av våra varumärken. Koden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners och andra intressenter. Den fungerar som utgångspunkt för koncernens alla relevanta policys och regler. 

CODE OF CONDUCT SOM PDF PÅ ENGELSKA.

Assistive Technology Group koncernen

Produkter

Navigering

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan