CPAP-masker

CPAP - mask

Vi hjälper dig att hitta rätt CPAP-mask

Det är viktigt att hitta en komfortabel CPAP-mask som effektivt behandlar din sömnapné.
Det finns tre kategorier CPAP-masker:
Näskuddemask (sitter vid näsborrarna)
Näsmask (täcker näsan)
Helmask (täcker munnen och näsan).

Vilken CPAP-mask som passar dig kan bero på hur du andas under behandling.

Andas du till exempel genom munnen snarare än näsan, eller blir du ofta täppt i
näsan när du sover?

Om du vet med dig att du inte har problem att andas genom näsan när du har
på dig en mask bör du kunna använda en näsmask eller en näskuddemask.

Om du andas genom munnen kan du prova en helmask eller använda ett
hakband som förhindrar att munnen öppnas när du sover.

Jag sover med öppen mun under min CPAP-behandling,
vilket medför att luften läcker.

Munläckage sker vid sömn med öppen mun och luften kommer ut ur munnen
under behandlingen. Att du öppnar munnen i sömnen beror på en vana eller att
du är täppt i näsan. Märker du själv inte av munläckage och oljudet som uppstår
kan det hända att din partner gör det. Ett vanligt symptom vid munläckage är
muntorrhet i samband med din CPAP-behandling.

Vad ska jag göra vid förekommande munläckage under min CPAP-behandling?

Sover du med öppen mun endast vid enstaka tillfällen eller när du har nästäppa
rekommenderar vi på Keep On att du skaffar dig ett hakband som hjälper dig att
hålla munnen stängd, eller en befuktare till din flödesgenerator (även kallad
”CPAP-maskin”) vilken förhindrar att du blir täppt i näsan.

Vid användning av en näsmask eller näskuddemask rekommenderar våra
experter en behandling med befuktning för att förhindra torra slemhinnor.

Sover du med öppen mun ofta är vår rekommendation att du använder en
helmask som täcker både mun och näsa. Med en tillpassad helmask läcker
ingen luft vid andning varken genom mun eller näsa.

Varför ska jag tillpassa min CPAP-mask?

Syftet med masktillpassning är att uppnå en säker förslutning (så att luften inte
läcker ut) och masken sitter komfortabelt.

Masktillpassning kontrollerar lufttrycket och upptäcker eventuellt läckage som
uppstår i din CPAP-mask – näsmask, helmask eller näskuddemask. Du uppnår
inte en effektiv behandling med läckage från munnen (munläckage) eller läckage
i masken (maskläckage). Därför är det viktigt att du identifierar och åtgärdar
problemet.

Masktillpassning - CPAP

Om lufttrycket är igång medan du tar på dig masken kan det leda till att
kuddarna eller mjukdelen på din mask vrids eller viks vilket i sin tur leder till
maskläckage. Det kan vara svårt att känna de små veck som uppstår på
mjukdelen eller näskudden. De flesta reagerar genom att dra åt masken hårdare
för att få en bättre förslutning. Att dra åt masken för hårt kan kännas mycket
obekvämt, orsaka läckage, det sliter på mjukdelen och banden och bör därför
undvikas. 

Starta inte din flödesgenerator förrän masken sitter rätt. Det skadar inte att göra
mindre justeringar för att försäkra sig om att man har en god förslutning när
CPAP-maskinen är igång. Det tar längre tid för dig som nybörjare att få masken
att sitta rätt i början. För att försäkra dig att mjukdelen sitter rätt använd dig av
en spegel eller be din partner om hjälp.

Många av de problem som uppkommer med masker orsakas vanligen av en
felaktig tillpassning. Därför rekommenderar vi på Keep On att följa
bruksanvisningen eller videoguiden som följer med varje CPAP-mask.

För att du ska känna dig säker när det är dags att sätta på masken, ta av den
och koppla loss den från slangen i mörkret på natten då du dessutom är trött. Vi
på Keep On rekommenderar att du vänjer dig vid din mask så mycket du bara
kan och övar under dagen.    

Det tar tid att lära sig att tillpassa masken perfekt och ingen förväntas att kunna
göra det från första gången. Därför är det viktigt att inse att allteftersom du
vänjer dig vid en mask hittar du en tillpassningsvana som passar just dig.

Kom ihåg att din vårdgivare alltid finns till hands för att åtgärda eventuella
problem.

Du bör även kontakta din vårdgivare om du har svårt att få en god förslutning:
det kan hända att du har fel mask eller storlek. Tveka inte heller att kontakta oss
på Keep On. Vi har jobbat med hjälpmedel i över 25 år och har stor kompetens
inom området. Vi finns alltid här för att förenkla livet för våra kunder.

Hur väljer jag rätt maskstorlek – CPAP-mask? 

För en lyckad CPAP – behandling måste masken sitta tätt. Man ska hitta ett läge
där masken varken sitter för hårt eller löst. Vill du ha en behaglig CPAP-mask
med god förslutning måste den ha rätt storlek. Det förekommer i enstaka fall att
du helt enkelt får byta modell för att erhålla en god förslutning samtidigt som
masken sitter bekvämt.

Det händer att du kan använda fler storlekar av en maskmodell, vilket kan vara
orsaken till att masken fortfarande läcker luft. Vid läckage kring näsryggen på
din näs- eller helmask rekommenderar vi på Keep On att det kan vara värt att
prova en annan storlek för hitta den mask som passar dig bäst eller flytta
masken upp eller ner 2 mm och uppnå en lyckad CPAP – behandling.  

Kontrollera att du har rätt storlek på din CPAP-mask.

Maskstorleken beror på flera viktiga ansiktsmått. Att du är man eller kvinna
betyder inte att du behöver stor respektive liten CPAP-mask.

Min mask låter konstigt

Om du hör oväntade ljud från din CPAP-mask har du sannolikt en läcka. Det
förekommer även att masker som sitter rätt kan ha en mindre läckage. Läckage
bör däremot inte uppkomma om masken är rätt tillpassad någonstans förutom
vid ventilen. Vi rekommenderar att man läser en guide från respektive tillverkare
för att kontrollera att masken är tillpassad på rätt sätt.

Jag får märken i ansiktet av min CPAP-mask

Vaknar du ofta upp och upptäcker märken eller trycksår i ansiktet som uppstår
på grund av din CPAP-mask. Vi på Keep On rekommenderar att du justerar
masken för mindre tryck mot ansiktet så att du får en bra förslutning med mindre
tryck mot ansiktet.

Här finner du fler tips vid tryckmärken i
ansiktet p.g.a. din CPAP-behandling:

 • Kontrollera att du harrätt maskstorlek.
 • Några masker har mjuka omslag vid huvudbanden som kan förhindra
  tryckmärken i ansiktet. 
 • Om du använder en näsmask eller näskuddemask kan du skifta mellan
  näsmasken (som täcker näsan) och näskuddemasken (som sitter vid
  näsborrarnas öppning). Detta lättar på trycket vid olika delar av ansiktet

Se bruksanvisningen för felsökningstips på hur man kan åtgärda problem med
tryckmärken i ansiktet. Om du har provat allt och fortfarande får tryckmärken i
ansiktet, kontakta din vårdgivare eller utrustningsleverantör.

Vi på Keep On rekommenderar att titta igenom bruksanvisningen efter tips på
vad du bör göra åt tryckmärken i ansiktet som uppstår på grund av din CPAP-
mask. Har du provat allt och fortfarande får tryckmärken i ansiktet kontakta din
vårdgivare eller oss på Keep On.

Utsliten CPAP-mask

För att uppnå en fungerande och effektiv behandling rekommenderar vi på Keep
On att du rengör masken enligt instruktionen i din bruksanvisning. Ta reda på
hur och när du rengör och byter ut din mask.

Är du en av dem som hellre håller fast vid din gamla produkt än att prova en ny,
kan det hända att du missar nya lösningar och förbättringar för att uppnå en
effektiv behandling. Vi på Keep On är noga med att lyssna på våra kunder och vi
har ett nära samarbete med tillverkarna. Vi och våra leverantörer arbetar
ständigt för att ha de bästa produkterna med funktioner som hjälper dig att
uppnå en god och effektiv sömnapné behandling.

Slitage på din CPAP – slang

Din CPAP – slang drar i masken vilket påverkar förslutningen. Du som
användare kan uppfatta det som maskläckage och risken finns att du drar åt
masken av fel anledning vilket i sin tur kan orsaka maskläckage. Tänk därför på
att identifiera felet innan du försöker att åtgärda det så håller masken längre.

Dra försiktigt i slangen med CPAP-maskinen på för att känna hur det känns.
Maskerna är tillverkade för att tåla en viss slangdragning men det är viktigt att
man är försiktig med sin mask. Testa olika sovställningar för att se om du kan
röra dig fritt.

Garanti på din CPAP – utrustning

Vår garantiperiod gäller i 90 dagar på:

 • Masksystem inklusive maskram, mjukdel, huvudband och slangar.
 • Vattenbehållare för befuktare

Vid obruten förpackning kan du byta ut masken, reservdelen hos oss mot
uppvisat kvitto. Om förpackningen är öppen ser vi masken/maskdelen som
använd och kan på grund av hygieniska skäl inte genomföra bytet.

CPAP - mask från välkända varumärken ResMed - Philips Respironics - Fisher & Paykel

Produkter

Navigering

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan