Information om CPAP-masker med magneter

23/11/23 Uppdaterad information om ResMed-masker med magneter. 

Viktig information gällande maskmodeller med magneter

Helmasker Näsmasker
AirFit F20, AirFit F20 for Her AirFit N10, AirFit N10 for Her
AirTouch F20, AirTouch F20 for Her AirFit N20, AirFit N20 for Her
AirFit F30 AirTouch N20, AirTouch N20 for Her
AirFit F30i  

 

Uppdatering av kontraindikationer

I en uppdatering av tidigare kontraindikationer angående hemostatiska metallclips som implanterats för att åtgärda ett aneurysm samt metallsplitter i ett eller båda ögonen efter en penetrerande ögonskada, utökar ResMed sina kontraindikationer för masker med magneter till
att även gälla användning för patienter då de, eller någon som befinner sig i deras omedelbara närhet när de använder masken (t.ex. sängkamrat), har något av följande:

 • Aktiva medicinska implantat som reagerar på magneter (t.ex. pacemakers,
  implanterbara defibrillatorer, neurostimulatorer, shuntar för cerebrospinalvätska,
  insulin-/infusionspumpar).

 • Metalliska implantat/föremål som innehåller ferromagnetiskt material (t.ex. klämmor
  för åtgärdande av aneurysm/flödesstoppande anordningar, coils för embolisering,
  stentar, klaffar, elektroder, implantat med inbyggd magnet för återställande av hörsel
  och balans, ögonimplantat, metallsplitter i ögat).

 

Uppdatering av varningar

Säkerhetsavståndet till magneterna har höjts från 50 mm till 150 mm, som är det nya säkra avstånd som patienter uppmanas att hålla till implantat eller medicintekniska produkter som kan påverkas negativt av magnetiska störningar. Detta gäller både patienter och personer som
kommer i nära fysisk kontakt med maskmagneterna

Implantat/medicintekniska produkter, inklusive de som listas under kontraindikationer, kan påverkas negativt om dess funktion förändras på grund av externa magnetfält, eller om de innehåller ferromagnetiskt material som drar till sig/stöter ifrån sig magnetfält (vissa metalliska implantat, t.ex. kontaktlinser som innehåller metall, tandimplantat, kranialplattor av metall, skruvar, borrhålsskydd i skallbenet och bensubstitut). Rådgör med din läkare och tillverkaren av ditt implantat/den medicintekniska produkten för att få information om potentiell negativ påverkan från magnetfält.

 

Information om Philips-masker med magneter.

DreamWisp och DreamWear Helmask 

Det sitter magneter med en magnetisk fältstyrka på 400 mT i knäppena till huvudbandet och på maskkudden. Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 15.24 cm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen för mer information.

Rådgör med din läkare och/eller tillverkaren av implantatet/den medicintekniska produkten om du behöver mer information angående potentiell negativ påverkan från magnetfält för just deras produkter (enligt beskrivningen i varningarna).

Produkter

Navigering

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan