Euro Wearable Technology AB ingår i Assistive Technology Group, är ansvarigt för forskning och utveckling och är ett helägt dotterbolag till Hjälpmedelsteknik Sverige AB. Bolagets första projekt är att kommersialisera forsknings- och utvecklingsresultaten från det europeiska samarbetsprojektet AXO-SUIT, som utvecklade teknologin för världens första exo-skelett för äldre människor.

Axo Suit – världens första exo-skelett för världens framtida seniorer

AXO-SUIT är ett omfattande europeiskt forsknings- och utvecklingsprojekt med tre ledande Europeiska universitet, internationella företag inom hård- och mjukvarusektorn och med Assistive Technology Group:s moderbolag Hjälpmedelsteknik Sverige AB som konsortiemedlemmar. 

I den inledande fasen av projektet har ca 45 mkr investerats i utvecklingen som har finansierats av konsortiets medlemmar med stöd av Europeiska Unionen. Arbetet har pågått under 4 år och har resulterat i världens första helkroppsexo-skelett för äldre människor – Axo-Suit.

I ett vanligt åldrande ingår normalt att man blir svagare och inte längre orkar med att göra det man är van vid att kunna göra. Vanliga vardagssituationer uppstår som gör att livskvaliteten försämras. Inom EU är det viktigt att invånarna ska ha en god och bibehållen livskvalitet hela livet. Detta gäller inte minst de äldre.

Axo-Suit-projektet har resulterat i ett ”helkropps-skal” som ger användaren 20-50% mer kraft och gör det möjligt att fortsätta att göra saker som man annars inte riktigt orkar med längre när man åldras. Det kan vara att klara att bära påsarna uppför trappan när man har handlat, resa sig efter att ha rensat ogräs i rabatten, ta ner någonting tungt från översta hyllan i köket eller andra moment som gör att livet känns väldigt begränsat när man inte längre klarar av att utföra dessa moment på egen hand.

Axo-Suit finns idag i ett enda exemplar i hela världen när forskningsarbetet går in i nästa fas, som innebär att minska vikt och storlek på materialet, skapa en volymproduktion som gör att Axo-Suit kommer att bli möjligt att använda för miljontals människor över hela världen och att genomföra  information och marknadsföring.

Produkter

Navigering

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan