Vad kan man göra för att minska risken för att drabbas av stroke?

Hälsosamma levnadsvanor är en mycket viktig del i att reducera risken att drabbas av stroke.  Att inte röka, dricka för mycket alkohol, motionera, undvika övervikt samt äta hälsosamt minskar inte bara risken för stroke utan naturligtvis även risken för ett flertal andra sjukdomar. 

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner såsom tal, rörelseförmåga, känsel och syn. Den kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.

 

Symtom
Symtomen på stroke kommer plötsligt. Vilka symtom du får beror på vilken del av hjärnan som är skadad. Det är vanligt med ett eller flera av följande symtom:

 • Du får domningar eller förlamningar i ansiktet, armarna och benen, oftast i ena kroppshalvan.
 • Du får svårt att prata och förstå.
 • Du blir förvirrad.
 • Du får synstörningar på ena ögat eller båda ögonen.
 • Du blir yr och få svindel.
 • Du får försämrad balans och få svårt att gå.
 • Du får kraftig huvudvärk utan tydlig orsak.

AKUT-testet
AKUT-testet är en enkel metod som du kan använda för att undersöka om en person har fått stroke. Bokstäverna i ordet AKUT står för det här:

 • A står för ansikte. Det syftar på att du ska be personen le och visa tänderna. Ring 112 om mungipan hänger.
 • K står för kroppsdel. Det syftar på att du ska be personen lyfta armarna och hålla kvar i tio sekunder. Ring 112 om en arm faller.
 • U står för uttal. Det syftar på att du ska be personen säga en enkel mening, till exempel ”Solen skiner idag”. Ring 112 om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord.
 • T står för tid. Det anger att ju fortare personen får behandling, desto mindre blir skadorna.

TIA – en varningssignal
Transitorisk ischemisk attack som förkortas TIA beror på att en liten blodpropp en kort stund täpper till blodcirkulationen i ett litet kärl i hjärnan, så att t.ex. färgseendet försvinner. Det finns risk för att du får en ny eller större blodpropp inom de närmaste dygnen om du har fått en TIA och denna nya propp kan drabba andra funktioner med större bortfall av funktioner om man har otur. 

Vad kan man göra för att minska risken för blodpropp?
Ökad fysisk aktivitet och hälsosam kost med mycket frukt, nötter och grönsaker samt olivolja istället för smör och att undvika övervikt har positiv effekt på ett flertal riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom inklusive stroke, som ju även var förknippat med sömnapné, som avhandlats i tidigare avsnitt.

Vilka riskfaktorer är kända inom hälsovården?

Vissa faktorer kan vi inte påverka, såsom att vi blir äldre och/ eller ärftlig benägenhet för att få blodpropp. Men i övrigt finns flera sjukdomar och påverkbara levnadsvanor som om de identifieras och åtgärdas kan minska risken påtagligt för att drabbas av stroke. 

Några av dessa listas nedan:

 • Rökning
  Är en mycket vanlig del i att drabbas av stroke,
   
 • Högt blodtryck
  Att upptäcka och framför allt behandla högt blodtryck bedömes vara den starkast påverkbara riskfaktorn att reducera. Alltså viktigt att kontakta sin familjeläkare om man i något sammanhang fått uppmätt ett för högt blodtryck!
 • Förmaksflimmer
  Att hitta och behandla förmaksflimmer som är en annan stark riskfaktor för stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA) är viktigt ur strokepreventiv synpunkt.
   
 • Sömnapnésyndrom
  Sömnapnésyndrom, som tidigare nämnts, ökar risken för kardiovaskulär sjukdom och om du vet med dig att du snarkar bör du utredas och vid behov behandlas med bettskena eller CPAP.
   
 • Stress
  Stress som riskfaktor för stroke är kanske inte lika känd men har visats kunna orsaka stroke. Både psykosocial stress av olika slag och långa arbetsveckor. Att om möjligt minska på detta kan sänka risken för stroke. Stress medverkar också i utvecklingen av flera andra symtom som nämns här.
    
 • Fysisk aktivitet
  Fysisk inaktivitet är en mycket viktig påverkbar riskfaktor för stroke. Att öka den dagliga fysiska aktiviteten har visats minska risken för stroke.


Det finns många anledningar att leva hälsosamt och att undvika riskfaktorer i största möjliga mån, men samtidigt inom rimliga gränser när det gäller relationen till den totala livskvalitén.

Det finns mycket information att hitta på olika hemsidor kring stroke och dess omhändertagande (t.ex. 1177.se), men det absolut viktigaste om man misstänker att man har drabbats är att kontakta 112!

Produkter

Navigering

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan