Det är aldrig för sent att träna sin muskulatur!

Fysisk aktivitet ger många positiva hälsoeffekter. Du kan genom fysisk aktivitet få ett rikare liv genom att förebygga såväl svagheter som begränsar din livsföring, men också behandla många sjukdomar.

För att underlätta igångsättning är det viktigt att börja försiktigt, speciellt om man inte varit fysiskt aktiv med pulshöjande aktiviteter en längre tid. För att hitta hjälp med aktiviteter som passar, så finns det Fysisk aktivitet på Recept, förkortat FaR inom regionernas sjukvårdsorganisation och du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso-och sjukvården.

När det gäller behandling med FaR, så består den av tre delar:

  • Samtal om fysisk aktivitet utifrån de förutsättningar och önskemål du själv har.
  • Skriftlig ordination av fysisk aktivitet anpassad till ditt hälsotillstånd, din livssituation och dina intressen.
  • Uppföljning utifrån dina behov.

Aktiviteten skrivs ut som ett komplement till eller som ersättning för läkemedel eller annan behandling och kan vara aktiviteter på egen hand eller hos någon friskvårdsaktör.
Tillsammans med vårdpersonalen kommer du fram till lämplig fysisk aktivitet för dig kopplat till din diagnos eller besvär. I receptet står hur ofta, vad, hur länge och hur hårt du bör träna.

Förebygger och förbättrar
Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga och förbättra många sjukdomstillstånd som till exempel högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet och depression. Förmåga att hantera stress, förbättrad sömnkvalitet och bättre koncentrations- och inlärningsförmåga är andra effekter som regelbunden fysisk aktivitet kan ge. De positiva effekterna kan uppnås oavsett ålder och träningsvana.
Du kan alltid vända dig till din vårdcentral eller fysioterapeut om du vill få stöd i att bli mer fysiskt aktiv.

Många olika träningsformer
T.ex. erbjuder Region Skåne ett stort utbud av olika aktiviteter som till exempel promenader, stavgång, simning, bassängträning, styrketräning, spinning, dans och yoga. Sedan våren 2018 finns även möjligheten att få vandring på Skåneleden på recept.

Andra alternativ?
Det är naturligtvis inget som hindrar att du själv tar initiativ till att komma igång med någon form av fysisk ansträngning/ aktivitet utan recept på detsamma, men det kan vara ett bra sätt att komma igång under trygga former. Särskilt om du lider av någon sjukdom som eventuellt kan ta skada av vissa träningsformer eller träningsintensitet.
Inför att sätta igång kan det också ibland vara värdefullt att diskutera med sakkunniga kring träning, olika stödbandage/-hjälpmedel, skoinlägg etc. om man känner att det finns begränsningar fysiskt.

Ta hand om dig!

 

 

Produkter

Navigering

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan