Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en behandlingsmetod som fungerar som smärtlindring både vid akut och långvarig smärta. 

Kronisk och eller långvarig smärta innebär ofta ett stort lidande och påverkad livskvalitet!
Metoden med TENS går ut på att elektroder fästes på huden utifrån vilket område och vilken/-a strukturer som skall smärtlindras. Elektroderna är kopplade till en TENS-apparat som skickar ut elektriska impulser som helt eller delvis blockerar smärtan i området där du har ont. Det gör i regel inte ont att få behandling med TENS, men du kan känna muskelryckningar under behandlingen. Du kan också känna att det pirrar i huden under elektroderna.
Impulserna gör att musklerna börjar arbeta och endorfiner, kroppens eget morfin, frisätts i kroppen. Man kan helt enkelt säga att TENS förstärker kroppens eget system för att lindra smärta.
Behandling med TENS ger inga biverkningar och ibland kan det räcka som ensam behandlingsform, men TENS kan även kombineras med annan smärtlindring, såsom smärtlindrande medicinering.
TENS ger en tillfällig smärtlindring och effekten kan vara upp till några timmar efter avslutad behandling.
OBS! Det kan vara olämpligt att få behandling med tens om du har pacemaker. Därför är det viktigt att tala om att du har en pacemaker!

Kan till exempel lindra:

  • Ryggskott
  • Diskbråck
  • Nacksmärta
  • Knä- och axelledssmärtor
  • Höftsmärta
  • Knäartros
  • Menssmärta
  • Förlossningssmärta

Orsaken till varför du har ont bör vara utredd innan du använder TENS och i regel sker medicinsk utredning, utprovning, utvärdering och uppföljning av TENS-behandling via fysioterapeut eller smärtbehandlande läkare medan själva apparaten ibland kan lånas tillfälligt men ofta får införskaffas privat för längre tids behandling.

För ytterligare information rekommenderas vårdguiden 1177 eller Primärvården.

Produkter

Navigering

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan