Talande klocka Jonas är en lättanvänd klocka för dig med synnedsättning

 

Jonas är en talande klocka som är ett hjälpmedel för personer med synnedsättning. Den gör det enkelt att hålla koll på tid och datum. Den aktuella tiden kan läsas upp när som helst genom att trycka på en knapp. Dessutom har klockan ett justerbart dagligt larm. Det finns två röster för klockan, det är Talande klockan Jonas och Talande klockan Lisa.

Klockan anger tid på två sätt:

1) Analogt: "9:50" sägs som: " tio minuter i tio på morgonen "

2) Digitalt: "9:50" sägs som: "nio och femtio”

Funktioner och användning för Talande klocka Jonas

Talande klocka Jonas har tre användarvänliga knappar med enkel användning för folk med nedsatt syn. Genom att använda dessa knappar kan användaren enkelt ställa in och justera olika funktioner på klockan. Nedan finns det tre bilder på klockan som gör det enkelt att veta vilken knapp som gör vad.

Knapp nummer (1) är Tidknappen.

När du trycker på knappen anger klockan tiden, antingen analogt eller digitalt. Håller du inne knappen längre lägger klockan Jonas till datum och larminställningar.  

Knapp 1 Talande klocka Jonas

Knapp nummer (2) är Plusknappen.

Genom att trycka på knappen höjer du ljudnivån med ett steg. Den valda volymnivån anges i siffror mellan 1 till 8.

Knapp 2 Talande klocka Jonas

Knapp nummer (3) är Minusknappen.

Genom att trycka på denna knapp sänker man ljudnivån med ett steg. Ljudnivån anges som en siffra 3, 2, 1.

Knapp 3 Talande klocka Jonas

 

 

Hur ställer jag in mitt alarm?

När du ska ställa in tiden på den talande klockan Jonas trycker du på knapp (1), sedan trycker du på knapp (2) INNAN tidsangivelsen är klar och släpp knapp (2) när du hör ett pip. 

När du hör detta pip har alla knappar nya funktioner.

Knapp 1 är (Lagring): Lagrar larm, tid eller datum.

Knapp 2 är (+): Ökar dag, datum. timmar eller minuter. När du trycker på knapp 2 (+) under inställningsfasen ökar du larmtiden med en timme, minuter ändras inte. 

Knapp 3 är (-): Minskar dag, datum eller minuter. Varje gång du trycker på knapp 3 (-) minskar du larmtiden med en timme, minuter ändras inte. 

 

Knappar 1-3 talande klocka Jonas

När du valt önskad alarmtid med rätt timme ska du trycka på Lagringsknappen (1), detta bekräftar ditt val och klockan säger: 

- Inställning Larm minuter. 

Nu kan du ändra din larmtid i minuter med hjälp av Knapp 2 (+) för att öka, eller med Knapp 3 (-) för att sänka minuter. Sedan bekräftar du genom att trycka på Lagringsknappen (1). 

Det finns fyra olika larmljud att välja mellan, för att välja detta trycker du på (+) och (-) knapparna. För att välja ditt önskade ljud trycker du på Lagringsknappen (1).

 

Hur ställer jag in tiden?

Efter du har ställt in ditt alarm kan du nu ställa in din tid. Du väljer först timmar, sedan minuter på samma sätt som vid inställningar av alarmet. När du trycker på Lagringsknappen (1) sparas tiden. Detta gör att du kan synkronisera tidangivelsen på radio eller telefonen.

När detta steget är gjort kan du ställa in datum, månad, veckodag och specifik dag i månaden. Årtalet utalas med två siffror, t.ex två fyra, som betyder 2024. När du har sparat din önskade tid med Lagringsknappen (1) hör du två pip som markerar att inställningen är klar. 

Obs. att om du glömmer att gå igenom HELA tidsinställningen slår klockan av automatiskt efter en stund och markerar med ett pip. 

 

Larm av/på

Genom att ställa in ditt alarm på Talande klocka Jonas håller du in och släpper Tidknapp (1), tryck sedan på Minusknappen (3) innan tidangivelsen är klar och håll knappen nedtryckt. Sista steget är att du lär höra två alternativ (Alarm på eller Alarm av) från Talande klocka Jonas. Släpp sedan knappen när du hör önskade inställning. 

Stäng av Alarm

För att stänga av alarmet under dets gång, tryck på tidsknappen (1). Klockan kommer reagera med ett "OK" och alarmet tystnar. Om alarmet inte stängs av manuellet kommer det fortsätta till klockan tystnar automatiskt efter en viss tid. 

 

Välj analogt eller digitalt läge

Inne i klockan finns två svarta byglar, dessa hittar du under dess batteri. Byglarna avgör om klockan använder sig av analog eller digital drift.

Bygel 1 Bygel 2  
Uttagen Uttagen Kvinnlig röst - digital tid
Isatt Uttagen Manlig röst - digital tid
Uttagen Isatt Kvinnlig röst- analog tid
Isatt Isatt Manlig röst- analog tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batteribyte

Om du tycker klockan börjar prata konstigt är det dags att byta batterierna. Det finns tre skruvar på baksidan av klockan som du behöver skruva loss. Öppna kåpan som bilden nedan visar, två stycken AAA-batterier måste placeras korrekt enligt markeringarna i batterihållaren. Om man byter batterierna inom en minut behåller klockan sina inställningar. Om du inte skulle hinna hörs tre pip när du aktiverar tidsknappen och klockan börjar med följande inställningar: 

Tid: 12:00 på eftermiddagen 

Datum: Måndag, 1 Januari (20)18

Larm: Av

Om klockan inte fungerar: Öppna upp den Talande klocka Jonas och ta bort batterierna. Håll ner den gråa tidsknappen (1) i 10 sekunder och sedan släpp. Sätt i batterinerna igen och aktivera tidsknappen. Klockan ska nu ha återställts och ska fungera igen. Om detta inte skulle fungera, testa byt batterier och gör ett nytt försök. 

 

Produkter

Navigering

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan