Visste du att ……..

det till skillnad från Borrelia, inte finns någon behandling mot TBE!?

TBE, (tick borne encephalitis) är en allvarlig hjärninflammation som orsakas av en fästingburen virussmitta. Även Borrelia, med dess hudutslag, överförs med fästingar men är behandlingsbart med antibiotika!

Om du inte visste detta är du absolut inte ensam, utan mer än hälften av svenskarna har missat detta, har undersökningar visat.

Därför vill jag slå ett slag för att du reflekterar kring din egen exponering för fästingar och huruvida det kan finnas anledning att överväga vaccination!

Människan smittas således genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. Sjukdomen smittar inte från person till person och inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor.

Varje år rapporteras 200–300 fall av TBE i Sverige. Smittan förekommer främst i södra och mellersta Sverige.

Om du är fast boende, sommarboende eller vistas mycket i skog och mark i områden med ökad smittrisk bör du överväga att vaccinera dig mot TBE, som är det enda sättet att skydda sig effektivt, mot infektion.

Hur det ser ut i dina trakter, hittar du lättast på respektive regions smittskyddsenhets hemsida.

Det är viktigt att följa råden om hur man ska skydda sig mot fästingbett och ta bort fästingar, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Mygg/Fästingmedel kan användas, men ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.

Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt och dom är aktiva under vår, sommar och höst. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe kan följande råd minska risken att bli biten:

  • Kontrollera huden och kläderna regelbundet för att upptäcka och ta bort eventuella fästingar.
  • Då dessa åtgärder inte utesluter att fästingar kommit innanför kläderna rekommenderas att man efter vistelse i fästingområde inspekterar hela sin kropp.
  • Hos barn sätter sig fästingarna ofta på huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet.

Fästingen bör tas bort så snart som möjligt, helst med en finspetsig pincett eller en fästingborttagare:

  • Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Försök se till att hela fästingen följer med, men om delar av fästingens käkparti blir kvar i huden kan du låta dem vara. Kroppen stöter oftast själv bort resterna.
  • Kontrollera huden där du blev biten. Om en påtaglig rodnad uppträder inom några veckor eller om du till exempel får feber, huvudvärk eller känner dig sjuk på annat sätt, bör du söka läkare.

Många får inga symtom alls eller enbart milda symtom, men allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar. Den föregås ofta av en mildare feberepisod några dagar tidigare som man tillfrisknat från.
De flesta som insjuknar blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Vissa får bestående förlamningar även om det är ovanligt. Dödsfall förekommer men är sällsynta. Barn i förskoleåldern som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna, men kan få kvarstående besvär.

Det finns alltså starka skäl som talar för att vaccinera sig, om man skall vistas i fästingrika områden! 

För komplett information, rekommenderas Folkhälsomyndighetens hemsida.

Produkter

Navigering

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan