CPAP-masker

Cpap masker

CPAP ger goda resultat

CPAP är en behandling som ger mycket bra resultat för dig som lider av sömnapné. Den hjälper dig att andas själv genom att skapa ett övertryck i lungorna. Det ger en stabilare andning och hjälper till att transportera bort vätska. CPAP står för Continuous Positive Airway Pressure.

Orsaker till snarkning/ andningsuppehåll och sömnapné

Att få andningsuppehåll på natten kan ha många orsaker; allergier, lungödem, trånga övre luftvägar, trånga övre luftvägarkonsumtion samt konsumtion av lugnande läkemedel eller alkohol är bara några. Snarkningar kan ha samma orsaker, vanligast är att det beror på att det undertryck som skapas vi inandning gör att svalgets rörliga delar börjar vibrera.

Sömnapné och snarkning är ett problem som kan drabba oss alla. Andningsuppehåll under natten kan ha många orsaker och påverkar kroppen på flera sätt. Men med CPAP–behandling minskar besvären och du kan sova tryggt. 

Produkter

Navigering

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan